<   Înapoi la Înseriatoare
Înseriatoare

Inseriatoarele  sunt folosite la inserierea paginilor in anumite ordine.

Aparatul permite inserierea in ordine crescatoare astfel:

- 1,1,1,1,1,1,1,etc...( numai repeta )

- 1,2,3,4,5,6,7,etc...( crescator simplu )

- 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,etc...(repeta de 2x )

- 1,1,1,2,2,2,3,3,3,4,4,4,5,5,5,etc...(repeta de 3x )

- 1,1,1,1,2,2,2,2,3,3,3,4,4,4,5,5,5,etc...( repeta de 4x )

- 1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,3,3,3,3,3,4,4,4,4,4,etc...(repeta de 5x)

- 1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,3,3,3,3,3,3,etc...( repeta de 6 ori )

- repeta de 12 x

- repeta de 20 x